Zaprawa szpachlowa hydroizolacja Hydr Stop-74435
  • Zaprawa szpachlowa hydroizolacja Hydr Stop-74435

Zaprawa szpachlowa hydroizolacja Hydr Stop

93,79 zł
Brutto
Zaprawa przeznaczona do uszczelniania podłoży budowlanych występujących na zewnątrz i wewnątrz budynków. Stosowana do ochrony przed zawilgoceniem ścian zewnętrznych.
Ilość

KOMBI HYDRO STOP
Zaprawa szpachlowa o właściwościach hydroizolacyjnych
    

Główne zalety
skutecznie chroni przed działaniem opadów atmosferycznych i wodą gruntową;
zabezpiecza przed wilgocią powstającą w pomieszczeniach podwyższonej wilgotności;
tworzy warstwę wodoszczelną typu lekkiego lub średniego – w zależności od grubości warstwy;
chroni przed wodą pod ciśnieniem – test 150 mm słupa wody przez 7 dni;
posiada dużą odporność na powstawanie rys skurczowych;
zapewnia wysoką paroprzepuszczalność;
posiada optymalną wytrzymałość mechaniczną;
dobra przyczepność do podłoża i styropianu;
łatwy sposób nakładania i wyrównywania powierzchni;
do stosowania na zewnątrz i do wnętrz.


Zastosowanie
Zaprawa przeznaczona do uszczelniania podłoży budowlanych występujących na zewnątrz i wewnątrz budynków. Stosowana do ochrony przed zawilgoceniem ścian zewnętrznych, ścian fundamentowych, cokołów oraz ścian w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności jak np. piwnice, łazienki i natryski. Tworzy warstwę wodoszczelną typu lekkiego lub średniego w zależności od grubości warstwy. Szczególnie polecana do wykonania warstwy podkładowej (warstwy zbrojonej) przed nakładaniem tynków cienkowarstwowych, wykończeniowych powłok malarskich oraz okładzin ceramicznych i kamiennych. Do stosowania na wszelkich typowych podłożach mineralnych (jak np.: beton, posadzka cementowa, tynk cementowy, cementowo-wapienny, gipsowy, oraz na surowych powierzchniach wykonanych z cegieł, bloczków i pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych lub wapienno-piaskowych) oraz na podłożach pokrytych płytami ze styropianu ekstrudowanego lub ekspandowanego /zalecany o obniżonej nasiąkliwości/.
Kolor: szary;

Bazowy środek wiążący: spoiwa hydrauliczne i polimerowe z dodatkiem modyfikatorów;
Gęstość nasypowa w stanie suchym: 1,5 kg/dm3;
Proporcje mieszania: ok.6,0÷6,5 l wody na 25 kg suchej zaprawy;
Okres do użycia po zarobieniu wodą: od 1,0÷1,5 h;
Czas otwartego schnięcia: ok. 20 minut;
Temperatura stosowania (powietrza i podłoża): od +5ºC do +25ºC;
Średnie zużycie: 1,5÷4,5 kg/m2 na każdy 1 mm grubości warstwy;
Przyczepność do betonu: min. 1 MPa;
Odporność na temperatury po związaniu: od –20ºC do +60ºC.

Opakowania: Jednorazowe opakowanie papierowe zawierające 25 kg produktu.

Przechowywanie: Przechowywać w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu w pomieszczeniu suchym i dobrze wentylowanym. Chronić przed wilgocią i mrozem.
Uwaga: Produkt zabezpieczyć przed dostępem dzieci.

Okres przydatności do stosowania: 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu wyrobu.

Przygotowanie podłoża:
Podłoże musi być nośne, odtłuszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitów. W przypadku występowania porostu glonów i/lub grzybów podłoże należy oczyścić mechanicznie, zmyć wodą i odkazić preparatem ALGIZID. Podłoże powinno być zabezpieczone przed podciąganiem kapilarnym wilgoci i przed przeciekaniem wód pochodzących z opadów atmosferycznych. Wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy (jak np.: kurz, brud, odspojone tynki i złuszczone powłoki malarskie) trzeba usunąć. W sytuacji gdy nierówności podłoża mają do 5 mm ścianę należy wstępnie wyrównać zaprawą szpachlową. W przypadku większych nierówności należy zastosować zaprawę wyrównawczą. Nowe podłoża mineralne (jak np.: beton, tynk cementowy i cementowo-wapienny) sezonować przez min. 2 tygodnie. Podłoża chłonne i kredujące przed zastosowaniem zaprawy zagruntować preparatem BUDOGRUNT ZG/WG.

Przygotowanie zaprawy:
Do pojemnika z odmierzoną ilością czystej, chłodnej wody (6,0÷6,5 litra) stopniowo wsypywać całą zawartość opakowania stale mieszając (mieszarką/wiertarka wolnoobrotową z mieszadłem) aż do uzyskania jednorodnej masy wolnej od grudek. Tak rozrobioną masę pozostawić na ok. 10 min. i ponownie dokładnie przemieszać. W trakcie pracy zaleca się okresowe zamieszanie zaprawy, co około 30 minut. W zależności od temperatury i wilgotności względnej powietrza tak przygotowana masa nadaje się do użytku przez ok.1,0 godzinę.

Nakładanie zaprawy:
Zaprawę szpachlową nałożyć na podłoże cienką i równomierną warstwą (o grubości od 3 do 5 mm) przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. W tak nałożoną warstwę zaleca się zatopić siatkę z włókien szklanych do systemów ociepleń. Zatopiona siatka powinna być równomiernie napięta i całkowicie zatopiona w zaprawie. Po zatopieniu siatki całą powierzchnię warstwy należy dokładnie wyrównać stosując w niezbędnych przypadkach dodatkową porcję zaprawy. Kolejną warstwę można nakładać, gdy poprzednia jest jeszcze wilgotna. Sąsiednie pasy siatki należy przyklejać na zakład nie mniejszy niż 10 cm. Pozostałe po wyrównywaniu ślady pacy zaleca się zeszlifować papierem ściernym. W miejscach występowania połączeń z elementami pionowymi należy zatopić taśmę uszczelniającą. Grubość pojedynczej warstwy powinna wynosić min. 1,5 mm, a łączna grubość całej warstwy nie może przekroczyć 5 mm.

Wysychanie:
Okres schnięcia wykonanej warstwy hydroizolacyjnej wynosi min. 5 dni przy wysychaniu w temperaturze od +5ºC do +25ºC  i wilgotności względnej powietrza 60÷75%. Po upływie tego okresu można przystąpić do wykonywania warstwy wykończeniowej. W przypadku zbyt szybkiego wysychania powłokę zraszać wodą.

Wskazówki wykonawcze:
Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza mogą znacznie wydłużyć okres wysychania zaprawy. W celu zapewnienia odpowiedniej szczelności niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczna w jednym cyklu roboczym. Podczas nakładania  i wysychania zaprawy szpachlowej powinna panować bezdeszczowa pogoda z temperaturą powietrza od +5ºC do +25ºC. Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia umyć wodą. Należy unikać prac na powierzchniach bezpośrednio nasłonecznionych, przy silnym wietrze i wysokiej wilgotności powietrza. W celu ochrony niewyschniętej warstwy zbrojonej przed szkodliwym oddziaływaniem czynników atmosferycznych zaleca się zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek ochronnych.
Uwaga: Produkt posiada odczyn alkaliczny, należy chronić oczy i skórę. W trakcie prac należy stosować ubrania robocze. W przypadku wystąpienia kontaktu z oczami należy natychmiast przemyć dużą ilością wody, a przy wystąpieniu podrażnień zasięgnąć porady lekarza.


54Z00 Hydroizolacja cokołów 25kg
54Z00 P Hydroizolacja cokołów 25kgx48szt

54Z00 KABE

Opis

Grupa
Kombi

Specyficzne kody

Nowy produkt