Grunt pod farby polikrzemianowe Novalit Gf-75921
  • Grunt pod farby polikrzemianowe Novalit Gf-75921

Grunt pod farby polikrzemianowe Novalit Gf

202,95 zł
Brutto
Wysokiej jakości preparat na bazie drobnocząsteczkowej dyspersji akrylowej z dodatkiem silikonowych środków hydrofobizujących. Przeznaczony do właściwego przygotowania podłoża pod polikrzemianowe (niskoalkaliczne silikatowe) farby elewacyjne NOVALIT F.
Ilość

NOVALIT GF
Akrylowo-silikonowy preparat gruntująco-impregnujący
   

Główne zalety
Zwiększa przyczepność powłoki malarskiej;
Posiada bardzo dobrą przyczepność zarówno do podłoży mineralnych, jak i pokrytych powłoką lub wyprawą na bazie tworzyw sztucznych.
Zabezpiecza przed działaniem niekorzystnychwarunków atmosferycznych;
Chroni przed powstawaniem plam i wykwitów
Zapewnia wysoką paroprzepuszczalność;
Redukuje pylistość;
Nie zmienia koloru podłoża;
Zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża;

Zastosowanie
Wysokiej jakości preparat na bazie drobnocząsteczkowej dyspersji akrylowej z dodatkiem silikonowych środków hydrofobizujących. Przeznaczony do właściwego przygotowania podłoża pod polikrzemianowe (niskoalkaliczne silikatowe) farby elewacyjne NOVALIT F, NOVALIT L i NOVALIT PLAN oraz hydrofobowej impregnacji wszelkich typowych, chłonnych podłoży budowlanych na zewnątrz budynków. Stosowany do gruntowania podłoży mineralnych (tj.: beton, tradycyjne tynki wapienne, wapienno-cementowe i cementowe oraz cienkowarstwowe tynki mineralne, krzemianowe, polikrzemianowe), jak i pokrytych dobrze związaną powłoką, wyprawą malarską na bazie tworzyw sztucznych. Szczególnie polecany do impregnowania nasiąkliwych i zwietrzałych podłoży betonowych, jastrychów cementowych, tynków cementowych, wapienno-cementowych i wapiennych, płyt cementowo-włóknowych oraz surowych powierzchni wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych lub wapienno-piaskowych. W przypadku nowo wykonanych podłoży mineralnych możliwe jest zastosowanie preparatu już po 2-tygodniowym okresie sezonowania.

Barwa: mlecznobiała po wyschnięciu bezbarwna.

Bazowy środek wiążący: żywica akrylowa i silikonowa;
Gęstość: ok. 1,05 g/cm3;
Zawartość substancji stałych: ok. 10%;
Barwa: mlecznobiała, po wyschnięciu bezbarwna;
Średnie zużycie: ok. 0,20 l/m2 (w zależności od chłonności podłoża);
Temperatura stosowania (powietrza i podłoża): od +5°C do +25°C;
Względna wilgotność powietrza: ≤ 75%;
Opakowania: Jednorazowe opakowanie plastikowe zawierające 5 i 10 l produktu.
Przechowywanie: Przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w pomieszczeniu chłodnym, lecz zapewniającym ochronę przed mrozem. Opakowanie napoczęte szczelnie zamknąć i jak najszybciej zużyć.
Okres przydatności do stosowania: 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkniętym opakowaniu.
Przygotowanie podłoża:
Podłoże musi być nośne, odtłuszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego (solnych lub korozyjnych). W przypadku występowania porostu glonów i/lub grzybów należy zastosować preparat do usuwania skażenia biologicznego ALGIZID Z. Wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub złuszczone powłoki malarskie) trzeba usunąć. Stare podłoża mineralne należy zmyć rozproszonym strumieniem wody. W sytuacji, gdy nierówności podłoża są znaczne, ścianę należy wstępnie wyrównać zaprawą wyrównawczą, a następnie całą powierzchnię wyrównać i wygładzić zaprawą szpachlową. Przy małych nierównościach można od razu wykorzystać zaprawę szpachlową. Zastosowanie wyżej wymienionych zapraw powinno być zgodne z kartami technicznymi tych produktów. Podłoża chłonne przed nakładaniem zapraw szpachlowych i/lub wyrównawczych należy zagruntować odpowiednim preparatem.W przypadku nakładania preparatu na nowo wykonanych podłożach mineralnych(tj.: beton, tynk wapienny, wapienno-cementowy i cementowy) należy zachować min. 2-tygodniowy okres sezonowania.
Przygotowanie preparatu:
Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Preparatu nie wolno rozcieńczać.
Nanoszenie:
Preparat nanosić na podłoże za pomocą pędzla, wałka lub przez natrysk.
Wysychanie:
Czas schnięcia naniesionej na podłoże warstwy preparatu (w temperaturze +20°C i przy wilgotności względnej powietrza 55%) wynosi ok. 12 godzin. Nowo naniesioną powłokę chronić przed opadami atmosferycznymi, aż do jej całkowitego wyschnięcia.
Wskazówki wykonawcze:
Podczas nanoszenia i wysychania preparatu powinna panować bezdeszczowa pogoda z temperaturą powietrza powyżej +5°C. Niska temperatura i wysoka wilgotność mogą powodować wolniejsze schnięcie preparatu. Należy wówczas odczekać z nanoszeniem farby, aż do całkowitego wyschnięcia preparatu gruntującego. Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia należy umyć wodą. Należy unikać pracy na powierzchniach bezpośrednio nasłonecznionych i przy silnym wietrze. W celu ochrony niewyschniętej warstwy preparatu przed szkodliwym oddziaływaniem czynników atmosferycznych zaleca się zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek ochronnych.
Wyrób spełnia wymagania normy PN-C-81906: 2003
Atest Higieniczny PZH: HK/B/1319/04/2007

42L00 10 Grunt pod farby polikrzemianowe 10l
42L00 P Grunt pod farby polikrzemianowe 10lx40szt
42L00 5 Grunt pod farby polikrzemianowe 5l

42L00

Specyficzne kody

Nowy produkt