Fuga 4-15mm-72417
  • Fuga 4-15mm-72417

Fuga 4-15mm

4 980,02 zł
Brutto
Fuga 4-15mm do spoinowania płytek ceramicznych i kamiennych (nie marmurowych), kształtek szklanych oraz murów. Może być stosowana wszędzie tam, gdzie nie jest wymagana odkształcalność, wodoszczelność ani odporność chemiczna spoin
Ilość

CE 35 Fuga szeroka

Cementowa zaprawa do wypełniania spoin o szerokości od 4 do 15 mm CE 35

WŁAŚCIWOŚCI

uniwersalna w stosowaniu

ekonomiczna w użyciu

produkowana w 5 kolorach

wodo- i mrozoodporna


ZASTOSOWANIE

Zaprawa Ceresit CE 35 służy do spoinowania płytek ceramicznych i kamiennych (nie marmurowych), kształtek szklanych oraz murów. Może być stosowana wszędzie tam, gdzie nie jest wymagana odkształcalność, wodoszczelność ani odporność chemiczna spoin. Ze względów praktycznych, do płytek na posadzkach oraz płytek na zewnątrz budynków zaleca się używać fug w kolorze szarym. CE 35 spełnia wymagania normy PN-EN 13888:2009 – klasy CG1 (zaprawa do spoinowania normalnie wiążąca). Gdy szerokość szczelin między płytkami wynosi do 4 mm, wtedy należy stosować wąskie fugi Ceresit CE 33 lub CE 40. Gdy płytki mocowane są na podłożach odkształcalnych (płyty wiórowe, gipsowo-kartonowe, ogrzewane podłogi, balkony, tarasy), wtedy należy użyć uelastycznionej fugi Ceresit CE 43. Wodoszczelność i odporność na oddziaływanie chemikaliów zapewnia stosowanie fug Ceresit CE 44, CE 47 lub CE 48. Dylatacje, spoiny w narożach ścian, w połączeniach ścian z posadzką i przy urządzeniach sanitarnych należy wypełnić silikonem Ceresit CS 25 MicroProtect.


PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Brzegi płytek oczyścić z zabrudzeń. Do spoinowania przystąpić,

gdy materiał mocujący płytki jest stwardniały i wyschnięty.

Sprawdzić wcześniej, czy zaprawa CE 35 nie brudzi trwale

płytek. Oczyszczone brzegi płytek zwilżyć wilgotną gąbką.

Do spoinowania murów przystąpić, gdy zaprawa murarska

całkowicie stwardniała i wyschła. Szczeliny między cegłami

oczyścić z zabrudzeń. Powierzchnia muru musi być sucha.


WYKONANIE

Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać CE 35

i mieszać, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nie

używać rdzewiejących naczyń i narzędzi. W zależności od ilości

dodanej wody otrzymuje się konsystencję zaprawy do spoinowania

płytek posadzkowych, ściennych lub murów.


1. Spoinowanie płytek posadzkowych

Zaprawę o półpłynnej konsystencji rozprowadzać po powierzchni

płytek gumowym zgarniakiem lub packą. Zgarnąć

nadmiar materiału, a następnie często płukaną i odsączoną,

porowatą gąbką oczyścić powierzchnie płytek. Po lekkim przeschnięciu

przetrzeć całą posadzkę gładką, wilgotną gąbką.

Wyschnięty nalot usunąć z płytek suchą szmatką.


2. Spoinowanie płytek ściennych lub posadzkowych

Zaprawę o plastycznej konsystencji wciskać w szczeliny między

płytkami przy pomocy gumowej packi. Po wstępnym przeschnięciu

płytki oczyścić często płukaną i odsączaną, porowatą

gąbką. Gdy spoiny przesychają zbyt szybko, należy je zwilżać

lekko wilgotną, gładką gąbką. Wyschnięty nalot usunąć

z płytek suchą szmatką.


3. Spoinowanie murów

Zaprawę o wilgotnej konsystencji nakładać w spoiny między

cegłami, a następnie wygładzać spoinówkami – stalowymi

kielniami, nieco węższymi niż szerokość spoin. Najpierw

krótką spoinówką wypełniać spoiny pionowe, a potem dłuższą

– poziome. Prace prowadzić od góry do dołu. Nadmiar zaprawy

wymiatać „na sucho” szczotką.

 


SUPER

Buduj korzystając z profesjonalnych rozwiązań.

 


UWAGA

Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze

powietrza i podłoża od +5°C do +25°C.

Wszelkie dane odnoszą się do temperatury +23°C i wilgotności

względnej powietrza 50%. W innych warunkach należy

uwzględnić szybsze lub wolniejsze twardnienie i przesychanie

materiału.

Zbyt późne lub zbyt intensywne przecieranie spoin może spowodować

odsłonięcie kruszywa i w konsekwencji szorstką ich

powierzchnię.

Nadmierna ilość wody użyta do wymieszania zaprawy może

powodować pękanie i obniżenie wytrzymałości spoin. Zawilgocenie

podłoża, niejednakowe dozowanie wody i niejednorodne

warunki przesychania mogą powodować różnice w kolorystyce

spoin.

W celu uniknięcia różnicy w odcieniach, w jednym pomieszczeniu

należy stosować CE 35 o tym samym numerze szarży

produkcyjnej umieszczonym na każdym opakowaniu.

CE 35 zawiera cement i po zmieszaniu z wodą ma odczyn

alkaliczny. W związku z tym należy chronić naskórek i oczy.

W przypadku kontaktu materiału z oczami płukać je obfi cie

wodą i zasięgnąć porady lekarza.

Zawartość chromu VI – poniżej 2 ppm w okresie ważności wyrobu.


ZALECENIA

Świeżo wykonane spoiny chronić przed deszczem, rosą i spadkiem

temperatury poniżej +5°C do czasu, aż spoiny będą całkowicie

stwardniałe i wyschnięte.

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału

i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić

zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych

zaleceń, prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką

budowlaną i zasadami BHP.

Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu

na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości

należy wykonać własne próby stosowania.

Wraz z ukazaniem się tej karty technicznej tracą ważność karty

wcześniejsze.


SKŁADOWANIE

Do 12 miesięcy od daty produkcji przy składowaniu na paletach,

w suchych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych

opakowaniach.


OPAKOWANIA

Torby 5 kg i worki 25 kg.


DANE TECHNICZNE

Baza: mieszanka cementów

z wypełniaczami mineralnymi

i modyfi katorami polimerowymi

Gęstość nasypowa: ok. 1,3 kg/dm3

Proporcje mieszania:

- konsystencja półpłynna ok. 1,1 l wody na 5 kg

ok. 5,5 l wody na 25 kg

- konsystencja plastyczna ok. 0,8 l wody na 5 kg

ok. 4,0 l wody na 25 kg

- konsystencja wilgotna ok. 0,5 l wody na 5 kg

ok. 2,5 l wody na 25 kg

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Czas zużycia: do 2 godz.

Ruch pieszy: po 24 godz.

Odporność na ścieranie

(wg normy PN-EN 13888):  2000 mm3

Wytrzymałość na zginanie (wg normy PN-EN 13888):

- po przechowywaniu

w warunkach suchych:  2,5 MPa

- po cyklach zamrażania

i rozmrażania:  2,5 MPa

Wytrzymałość na ściskanie (wg normy PN-EN 13888):

- po przechowywaniu

w warunkach suchych:  15 MPa

- po cyklach zamrażania

i rozmrażania:  15 MPa

Skurcz (wg normy

PN-EN 13888):  3 mm/m

Absorpcja wody (wg normy PN-EN 13888):

- po 30 min:  5 g

- po 240 min:  10 g

Odporność na temperaturę: od -30°C do +70°C

 

Fuga 4-15mm carmel 25kgx42szt
Fuga 4-15mm carmel 25kg
Fuga 4-15mm caramel 5kg
Fuga 4-15mm chocolate 25kgx42szt
Fuga 4-15mm chocolate 25kg
Fuga 4-15mm chocolate 5kg
Fuga 4-15mm clinker 25kgx42szt
Fuga 4-15mm clinker 25kg
Fuga 4-15mm clinker 5kg
Fuga 4-15mm graphite 25kgx42szt
Fuga 4-15mm graphite 25kg
Fuga 4-15mm graphite 5kg
Fuga 4-15mm szara 25kgx42szt
Fuga 4-15mm szara 25kg
Fuga 4-15mm szara 5kg


 

CE 35

Specyficzne kody

Nowy produkt