Farba gładka elewacyjna Demandit Metalic-73393
  • Farba gładka elewacyjna Demandit Metalic-73393

Farba gładka elewacyjna Demandit Metalic

2 386,82 zł
Brutto
jest wytrzymałą powłoką, która może nadać mocno błyszczący, metaliczny wygląd ścianom wykonanym w systemie Dryvit, fragmentom elewacji, detalom architektonicznym, wykończonym uprzednio fakturowymi tynkami Dryvit.
Ilość

DEMANDIT METALLIC


Zewnętrzna farba akrylowa wzbogacona o specjalne pigmenty, nadające jej metaliczny kolor.

 

Opis

Demandit Metallic jest farbą zewnętrzną na bazie 100% polimeru akrylu, oferowaną, dzięki zastosowaniu specjalnych pigmentów, w czterech różnych metalicznych kolorach:

Bronze #201, Gunmetal #202, Silver #203, Aluminium #301 i Tytancynk #302.

Inne specjalne kolory – dostępne na życzenie.


Zastosowanie

Demandit Metallic jest wytrzymałą powłoką, która może nadać mocno błyszczący, metaliczny wygląd ścianom wykonanym w systemie Dryvit, fragmentom elewacji, detalom architektonicznym, wykończonym uprzednio fakturowymi tynkami Dryvit. Demandit Metallic można zastosowac na tynku Lymestone zgodnie z poniższym opisem. Demandit Metallic można także stosować na wcześniej otynkowany beton, mur i tynki tradycyjne.


Dane techniczne

Waga: 16,32 kg netto (pojemnik).
Wydajność: ok. 0,40 kg/m2 przy dwukrotnym malowaniu,
UWAGA: Norma zużycia została ustalona przez autoryzowanego wykonawcę. Rzeczywiste zużycie w dużej mierze zależy od przygotowania podłoża, techniki nakładania i doświadczenia wykonawcy.
CZAS SCHNIĘCIA
W przeciętnych warunkach atmosferycznych (temperatura + 20 st C i 55% wilgotności względnej powietrza) warstwa Demandit Metallic jest powierzchniowo sucha po 1/2 godziny i gotowa do nakładania drugiej warstwy po 4 ÷ 6 godzinach.
W przypadku malowania paneli – mimo iż mogą się wydawać suche - należy je pozostawic do wyschnięcia na 4 ÷ 6 godzin.
Pomalowaną powierzchnię należy chronić przed deszczem i mrozem przez minimum 24 godziny.
UWAGA: Przy niższej temperaturze i zwiększonej wilgotności powietrza, zwłaszcza jesienią, proces schnięcia może znacznie się wydłużyć.
ODPORNOŚĆ NA CYKLE ZAMRAŻANIA/ROZMRAŻANIA
po 60 cyklach – brak uszkodzeń (ASTM E 2485)
ODPORNOŚĆ NA STARZENIE
Po 3250 godzinach – brak uszkodzeń (ASTM G 154).
ODPORNOŚĆ NA WARUNKI ZE-WNĘTRZNE
(ścianka testowa o kącie nachylenia 60° - ekspozycja południowa) – po 45 miesiącach – brak uszkodzeń.


Warunki stosowania

Warunki zewnęrzne – temperatura otoczenia i powierzchni do malowania musi wynosić min. 7° C i nie może być mniejsza przez następne 12 godzin.


Przygotowanie podłoża

Powierzchnia powinna być czysta, sucha, o temperaturze pow. 7 °C, bez wysoleń, plam, tłustych zabrudzeń i innych substancji, które mogłyby utrudnić adhezję farby.
Tynki Dryvit: Demandit Metallic można aplikować na tynki nowe oraz na już istniejące.
Tynki nowe muszą wyschnąć przez minimum 24 godziny (w przeciętnych warunkach pogodowych).
Przy nowej aplikacji kolor tynku Dryvit powinien być wyraźnie zbliżony do wybranego koloru Demandit Metallic. W przeciwnym razie należy nałożyć warstwę Dryvit Color Prime w odpowiednio dobranym kolorze.
Tynki istniejące powinny być oczyszczone – zgodnie z publikacją Dryvit „Konserwacja i odnawianie” DS.00.06.4801, przed nałożeniem warstwy Color Prime.
Panele o wyglądzie powłok metalicznych
dla nadania panelom gładkiego błyszczącego wyglądu metalu zaleca się aplikację Demandit Metallic metodą natryskową na tynk Lymestone. Tynk Lymestone należy nakładać pacą na gładko (bez zacierania) by osiągnąć efekt maksymalnie zbliżony do gładkiego metalu. Metoda ta daje najlepsze rezultaty przy rozmiarze panela nie większej niż 1,2 x 1,2 m.
Beton, mur i tynki tradycyjne
należy przed zastosowaniem Demandit Metallic najpierw wykończyć tynkiem Dryvit a następnie pomalować Color Prime.
Demandit
Tab. Dobór kolorów

Demandit      Color

Metallic       Prime

201             373

202             618

203             132

301             612

302             619

 

Przy zamawianiu koloru na życzenie należy dobrać właściwą teksturę tynku oraz jego kolor lub dobrać odpowiedni kolor Color Prime.


Przygotowanie do użycia

Bezpośrednio przed użyciem należy wymieszać Demandit Metallic do osiągnięcia gładkiej, jednorodnej konsystencji. Nie wolno farby napowietrzyć. Można dodać niewielką ilość wody, by ułatwić sobie pracę - jedynie przy aplikacji natryskiem.
UWAGA: Nie zaleca się rozcieńczania farby.
(Dodatek wody może doprowadzić do pojawienia się przebarwień na powierzchni elewacji. Po rozcieńczeniu zmienia się odcień farby).


Sposób użycia

METODA NATRYSKOWA
należy osłaniać sąsiadujące, przyległe obszary, by uniknąć nałożenia zbyt grubej warstwy farby. Zaleca się stosowanie urządzenia do natrysku z podwójną regulacją ciśnienia - dla powietrza i nakładanego materiału. Na początek nastawić ciśnienie dla materiału na 138 kPa (1.4 atm) a powietrze – na 303 kPa (3.0 atm). Należy wykonać próbny natrysk na kawałku np. płyty g-k oraz delikatnie wyregulować ciśnienie do osiągniecia właściwego, równomiernego natrysku. Trzymać dyszę ok. 25 cm od ściany tak by uzyskać pasmo farby o szerokości 30 ÷ 36 cm. Natrysk wykonywać wolnymi, pewnymi ruchami ze znaczącymi nakładkami pomiędzy sąsiednimi pasmami. Natrysk wykonywać w sposób krzyżowy, tj. dany obszar pokryć najpierw ruchami np. poziomymi a następnie pionowymi. Natrysk prowadzić do osiągnięcia jednorodnego wyglądu powierzchni. Należy pokrywać powierzchnię całej ściany pracując jednorazowo na niewielkich polach – dbając by nie dopuścić do wysychania krawędzi natrysku. Taśmę maskującą należy usuwać przed wyschnięciem farby.
METODA Z UŻYCIEM WAŁKA
Używać wałków dobrej jakości, przeznaczonych do powłok lateksowych. Można używać włosia o dł. do 25 mm, w zależności od faktury powierzchni. Nakładać Demandit Metallic grubą warstwą ale unikać zacieków. Wałek dokładnie nasączać by uniknąć śladów po jego przejściu. Nie wolno dopuszczać do powstawania bąbelków powietrznych uwięzionych w farbie. Nanosić powłokę pewnymi ruchami, natomiast ostatnie pociągnięcia – gdy farba jest ciągle mokra – należy wykonywać w jednym kierunku, by uzyskać wygląd gładkiej powierzchni oraz jednakową grubość powłoki.
METODA Z UŻYCIEM PĘDZLA
Używać dobrej jakości pędzli z włosiem w 100% nylonowym. Na-kładać farbę lekkimi pociągnięciami w jednakowym kierunku do osiągnięcia jednorodnej powłoki.
UWAGA:
Podczas malowania pędzlem i wał-kiem należy nakładać dwie warstwy farby, by zapewnić odpowiednie krycie i efekt. Demandit Metallic należy pozostawić do wyschnięcia przez 4 ÷ 6 godzin przed nałożeniem drugiej warstwy.

Czyszczenie – umyć narzędzia wodą przed zaschnięciem Demandit Metallic.


Malowanie

Można wykonywać za pomocą urządzenia natryskowego, wałkiem i pędzlem na tynk Dryvit. Natrysk jest rekomendowany przy drobnej teksturze tynku, jako że ułatwia unik-nięcie pozostawiania widocznych śladów po wałku, czy pędzlu.


Uwagi i ograniczenia

• Nie stosować jako warstwy wykończeniowej bezpośrednio na warstwie bazowej z zatopioną siatką.
• Demandit Metallic nie wolno stosować w połączeniach dylatacyjnych i uszczelnieniach lub innych obszarach, gdzie znalazłby się w bezpośrednim kontakcie ze środkiem uszczelniającym. Jeżeli niezbędne jest aplikacja uszczelniacza bezpośrednio na Demandit Metallic, należy skontaktowac się z Producentem uszczelniacza po niezbędne zalecenia.
• Mocno błyszczące powłoki zdradzają wszelkie niedociągnięcia/nierówności poniższych powierzchni. Dlatego ważnym jest by tak warstwa bazowa, jak i nakładany na nią tynk, nie posiadały żadnych nierówności, które mogą wywołać niezamierzone efekty obniżające ostateczny wygląd.
• Szczególnie mocno zaleca się, przed podjęciem prac, wykonanie odpowiednio dużego modelu.

WSPARCIE I SERWIS TERENOWY dostępny na życzenie


Konserwacja

Wszystkie produkty Dryvit niemal nie wymagają konserwacji. Jednakże, jak z każdymi materiałami budowlanymi, w zależności od lokalizacji może być potrzebne okresowe czyszczenie. Proszę zapoznać się z publikacją Dryvit „Konserwacja i odnawianie” DS.00.06.4801


Warunki i czas przechowywania

Demandit Metallic należy przechowywać w temperaturze min. 7° C w dokładnie zamkniętych pojemnikach przez okres 24 miesięcy. Pojemniki chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.


Dopuszczenie do stosowania

Produkt dopuszczony do stosowania na terenie RP na podstawie Normy Polskiej PN-C-81913:1998.
Atest Higieniczny: HK/B/1376/04/2008

DEMANDIT DEMANDIT akrylowa farba elewacyjna gładka 16kg
DEMANDIT METALIC 201 DEMANDIT METALIC201 farba elewacyjna gładka 16kg
DEMANDIT METALIC 202 DEMANDIT METALIC202 farba elewacyjna gładka 16kg
DEMANDIT METALIC 203 DEMANDIT METALIC203 farba elewacyjna gładka 16kg
DEMANDIT METALIC 301 DEMANDIT METALIC301 farba elewacyjna gładka 16kg

DEMANDIT METALIC

Specyficzne kody

Nowy produkt